Rabu, 18 Julai 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:
  • Laman Utama
  • Soalan Lazim
  • Perkhidmatan
  • Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat
  • Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat
  • 1. Apakah peraturan yang digunakan dalam menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat?

    Prinsip yang digunapakai adalah seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 44 (1) dan 44(2) (a), (b) dan (c) - Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan 2012) [P.U.(A) 1/2012]
    Gaji yang diterima oleh seseorang pegawai awam yang dinaikkan pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu dan perbezaannya hendaklah . tidak kurang daripada satu (1) pergerakan gaji atas gred terdahulu.

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA