Khamis, 22 Mac 2018
 
   
 
+
 
-
 
:
     
Carian:

Piagam Pelanggan

 

Pencapaian Piagam Pelanggan JPA Tahun 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan JPA Tahun 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan JPA Tahun 2016


Kami berjanji :

 • Menyediakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.
 • Memberi khidmat nasihat dan rundingcara transformasi Perkhidmatan Awam dalam masa lima (5) hari bekerja dari tarikh menerima permohonan.
 • Melaksanakan penawaran penajaan dalam tempoh 14 hari selepas kelulusan pengurusan.
 • Memberi konsultansi penyusunan semula organisasi dan pengukuhan perjawatan dalam masa empat (4) minggu dari tarikh permohonan diterima.
 • Menyelesaikan kajian empirikal pengurusan sumber manusia dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh mandat diberikan.
 • Memastikan urusan hal ehwal perkhidmatan (pelantikan secara kontrak, pertukaran sementara, peminjaman dan pertukaran tetap, perakuan kenaikan pangkat, tatatertib dan pengisian kekosongan jawatan gunasama) diurus dan diselesaikan dalam tempoh empat (4) minggu.
 • Menguruskan sesi libat urus di peringkat kebangsaan melalui Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) dan bersama Kepimpinan Persatuan/ Kesatuan Sekerja Sektor Awam sekurang-kurangnya sekali setahun.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 80% kursus/latihan yang dilaksanakan di INTAN memberi impak positif kepada peserta berasaskan skor purata penilaian 5.6 pada skala 1-7 daripada penilaian mereka di ITIMS.
 • Memastikan tahap ketersediaan aplikasi maklumat sumber manusia dan tahap ketepatan data penjawat awam sekurang-kurangnya 95% dan tahap ketersediaan capaian portal JPA sekurang-kurangnya 97%.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 95% daripada keseluruhan tuntutan dan bayaran bil dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
 • Semua aduan diberi Akuan Penerimaan dalam masa 1 hari bekerja dan dikemukakan maklum balas dalam masa 7 hari bekerja. 

Cetak

icopejpm  icomsc  hrmis  intan  esila  esila  pencen  spa  jpm  Puspanita JPA